BİLİRKİŞİLİK YEMİNİNE İLİŞKİN DUYURU
Erzurum Bilirkişilik Kurulu Başkanlığı'na yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 44. maddesi uyarınca, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca 28/01/2019 günü saat 14.00 de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre ilgililerin yeminleri yaptırılacaktır.

Ekli listede isimleri yazılı kişilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İş bu İLAN tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.YEMİN TARİHİ : 28/01/2019 Pazartesi günü saat 14.00'de


YEMİN YERİ : Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Toplantı Salonu


BİLİRKİŞİ LİSTESİ