SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU İLAN (ERKEK)


1-Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına ilişkin aday tespit listesi aşağıda belirtilmiştir.

2-İsimlerinin karşısına “KABUL” yazan adayların BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞTİR.

3-İsimlerinin karşısına “RET” yazan adayların başvuruları belirtilen sebepler ile REDDEDİLMİŞTİR.

4-Başvurusu kabul edilen adayların boy ve kilo ölçümleri 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 09:00’dan itibaren Komisyonumuzca Erzincan Adalet Sarayında yapılacaktır.

5-Boy kilo ölçümünün yapılacağı 05/08/2019 tarihinde Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının Erzincan Adliyesi Sitesinden alacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-7) 4 suret halinde doldurarak (Form bilgisayarla eksiksiz, harf hatası yapılmaksızın, nüfus cüzdanı bilgilerine uygun doldurulup fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır) 2 adet vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Komisyonumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına ilişkin aday tespit listesi

EK-7


İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. İLANEN DUYURULUR.

 


SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU İLAN (BAYAN)


1-Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına ilişkin aday tespit listesi aşağıda belirtilmiştir.

2-İsimlerinin karşısına “KABUL” yazan adayların BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞTİR.

3-İsimlerinin karşısına “RET” yazan adayların başvuruları belirtilen sebepler ile REDDEDİLMİŞTİR.

4-Başvurusu kabul edilen adayların boy ve kilo ölçümleri 05 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 09:00’dan itibaren Komisyonumuzca Erzincan Adalet Sarayında yapılacaktır.

5-Boy kilo ölçümünün yapılacağı 05/08/2019 tarihinde Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının Erzincan Adliyesi Sitesinden alacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-7) 4 suret halinde doldurarak (Form bilgisayarla eksiksiz, harf hatası yapılmaksızın, nüfus cüzdanı bilgilerine uygun doldurulup fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır) 2 adet vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Komisyonumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına ilişkin aday tespit listesi

EK-7


İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. İLANEN DUYURULUR.

 


SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR İLANI


1-Sözleşmeli Şoför sınavına ilişkin aday tespit listesi aşağıda belirtilmiştir.

2-Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldıkları puanlara göre sıralanmış olup, isimlerinin karşısına “KABUL” yazan adaylar SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANMIŞLARDIR.

3-Sıralamaya giren adayların uygulama sınavı 22 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 09:00’dan itibaren Komisyonumuzca Erzincan Adalet Sarayında yapılacaktır.

4-Sözlü sınava girmeye hak kazanan Şoför adaylarının isimleri 02/09/2019 tarihinde ilan edilecek olup, Sözlü sınava katılacak olan adayların en geç 05/09/2019 tarihine kadar, Erzincan Adliyesi Sitesinden alacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-7) 4 suret halinde doldurarak (Form bilgisayarla eksiksiz, harf hatası yapılmaksızın, nüfus cüzdanı bilgilerine uygun doldurulup fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır) 2 adet vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Komisyonumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Şoför sınavına ilişkin aday tespit listesi

EK-7

İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. İLANEN DUYURULUR.SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE İLANI;

1-Sözleşmeli Hemşire sınavına ilişkin aday tespit listesi aşağıda belirtilmiştir.

2-İlan edilen kadronun 5 katı olan (1x5=5) 5 kişi Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldıkları puanlara göre sıralanmış olup, isimlerinin karşısına “KABUL” yazan adaylar SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANMIŞLARDIR.

3-Sıralamaya giren adayların sözlü sınavı 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00’dan itibaren Komisyonumuzca Erzincan Adalet Sarayında yapılacaktır.

4-Sözlü sınava katılacak olan adayların en geç 05/09/2019 tarihine kadar, ilan edilen adayların Erzincan Adliyesi Sitesinden alacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-7) 4 suret halinde doldurarak (Form bilgisayarla eksiksiz, harf hatası yapılmaksızın, nüfus cüzdanı bilgilerine uygun doldurulup fotoğrafları yapıştırılmış olacaktır) 2 adet vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte Komisyonumuz Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Hemşire sınavına ilişkin aday tespit listesi

EK-7

İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. İLANEN DUYURULUR.

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ İLANI;


1-Sözleşmeli büro personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği) sınavına ilişkin aday tespit listesi aşağıda belirtilmiştir.

2-İsimlerinin karşısına “KABUL” yazan adayların BAŞVURULARI KABUL EDİLMİŞTİR.

3-Başvurusu kabul edilen adayların uygulama sınavı 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00’dan itibaren Komisyonumuzca Erzincan Adalet Sarayında yapılacaktır.

4-Uygulama sınavına girecek adayların sınav giriş belgelerini 20/08/2019 tarihine kadar Komisyonumuz Yazı İşleri Müdürlüğünden elden teslim almaları gerekmektedir.

Sözleşmeli büro personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katipliği) sınavına ilişkin aday tespit listesi

İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. İLANEN DUYURULUR.