SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI SONUCUNA İLİŞKİN
DUYURU

     Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, Sınav Komisyonumuzca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılmıştır. Buna göre oluşturulan sıralamalarda, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava çağrılmıştır.

     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda ki istenilen belgeleri en geç 02/09/2019 Pazartesi günü Erzincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemine bizzat getirmeleri ya da bulunduğu yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla göndermeleri gerekmektedir. İlanen Duyurulur.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Sonucuna İlişkin Liste.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER :

1). 2 adet Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız.(Daktilo veya bilgisayarla doldurulup, imzalanıp, fotoğraf yapıştırılacak)

2). 2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisi.

3). 2 adet Nüfus Kayıt örneği.

 

 

SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI SONUCUNA İLİŞKİN
DUYURU

     Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, Sınav Komisyonumuzca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılmıştır. Buna göre oluşturulan sıralamalarda, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava çağrılmıştır.

     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda ki istenilen belgeleri en geç 02/09/2019 Pazartesi günü Erzincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemine bizzat getirmeleri ya da bulunduğu yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla göndermeleri gerekmektedir. İlanen Duyurulur.

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınavı Sonucuna İlişkin Liste.

SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER :

1). 2 adet Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu tıklayınız. (Daktilo veya bilgisayarla doldurulup, imzalanıp, fotoğraf yapıştırılacak)

2). 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3). 2 adet Nüfus Kayıt Örneği.

 

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI SONUCUNA İLİŞKİN
DUYURU

     Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, Sınav Komisyonumuzca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılmıştır. Buna göre oluşturulan sıralamalarda, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava çağrılmıştır.

     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda ki istenilen belgeleri en geç 02/09/2019 Pazartesi günü Erzincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemine bizzat getirmeleri ya da bulunduğu yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla göndermeleri gerekmektedir. İlanen Duyurulur.

Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınavı Sonucuna İlişkin Liste.

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER :

1). 6x9 ebadında iki adet fotoğraf.

2). Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

3). Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan için tıklayınız.

4). 2 adet Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız.(Daktilo veya bilgisayarla doldurulup, imzalanıp, fotoğraf yapıştırılacak)

5). 2 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

6). 2 adet Nüfus Kayıt Tablosu.