T.C.
ERZİNCAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek-Bayan)
Boy-Kilo Ölçümü Sonucuna İlişkin Duyuru

 


     Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28.06.2019 tarihli, Sözleşmeli Personel Alım ilanı gereğince;
     Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu Boy-Kilo ölçüm sonuçlarına istinaden sözlü sınava katılmaya hak kazanan/kazanamayanlara ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
     Boy Kilo Sonuç Raporuna göre başarılı olan adayların Sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup sözlü sınavın yapılacağı 10/09/2019 günü saat 09.00'da Erzincan Adliye Sarayında hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen tebliğ olunur.27/08/2019
 

Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu(Bayan) Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan/Kazanamayanlara İlişkin Liste

Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan/Kazanamayanlara İlişkin Liste