T.C.
ERZİNCAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Sözleşmeli Şoför(CTE) Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlara ait Duyuru


      Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28.06.2019 tarihli, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince;
Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Sözleşmeli Şoför sonuçlarına istinaden sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
     Sözlü Sınava katılacak olan adaylar Sözlü Sınava girmeye hak kazanmış olup Sözlü Sınavın yapılacağı 09/09/2019 günü saat 09.00'da Erzincan Adliye Sarayında hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen tebliğ olunur.27/08/2019

Sözleşmeli Şoför (CTE) Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Liste