T.C.

ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 

İ L A N

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR!

  • T.C Adalet Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 28/06/2019 tarihli ilanları ve Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile 8 Zabıt Katibi, 4 Mübaşir ve 1 İcra Katibi için kadro izni verilmiştir.

  • Sözlü sınavlar neticesinde Başkanlığımızca oluşturulan nihai başarı sonuçları yayınlanmıştır.

Başarılı olan adaylardan;

1-Mezuniyet belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)

2-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.)

3-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim (form için tıklayınız)

4-Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

5-Mal bildirim formu (form için tıklayınız.)

6-Adaylar içinde kamu kurumunda görev yapan varsa görev yaptığı kurumu gösterir belge

7-Eş beyanı (form için tıklayınız.)

8- Adlî ve arşiv sicil kaydı (Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soylarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)

9- Nüfus Kayıt Örneği

10-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11-Sağlık Beyanı (form için tıklayınız.)

Atanmaya hak kazanan adayların en geç 02/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları elden bizzat teslim etmesi ya da bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı aracı kılınmak suretiyle yine 02/12/2019 mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 15/11/2019

 

SINAV KOMİSYONU

 

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

Sözleşmeli Mübaşir Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.

Sözleşmeli İcra Katipliği Sonuçları İçin TIKLAYINIZ.
 


 
Erzincan Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 21.08.2015 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.