ERZİNCAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

D U Y U R U

         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda ÖSYM Başkanlığınca yapılan 24/08/2017 tarihli EKPSS-2017 yerleştirme sonucuna göre 50 memur ve 12 hizmetli unvanında olmak üzere toplam 62 engelli adayın Bakanlığımız taşra teşkilatı kadrolarına yerleştirilmeleri yapılmıştır.

         Erzincan Adliyesine ataması yapılan personelin 13 Ekim 2017 kadar aşağıda sayılan belgeleri komisyonunuza teslim etmeleri gerekmektedir.

        İlanen duyurulur.

       

1) Başvuru dilekçesi, (TIKLAYINIZ)

2) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (Aslı gösterilmek suretiyle komisyonca tasdik edilmiş sureti de kabul edilir.),

3) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlan Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında engelli bulunduğunu ve ilgilinin çalışabilir durumda olduğuna ilişkin mevzuata uygun engelli sağlık kurulu raporu (EK 2),

4) Askerlik durumu belirten Askerlik Şubesinden alınacak belge, (TIKLAYINIZ)

5) Mal bildirim formu,(TIKLAYINIZ)

6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, (TIKLAYINIZ)

7) ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi,(TIKLAYINIZ)

8) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9) 2 Adet Fotoğraf,

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülerle Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak, ilgililere ait engelli sağlık kurulu raporlarında;

1)       Kullanım amacının engelli memur istihdamı için olduğunun belirtilmesi,

2)       Çalışabilir-Çalışamaz alanlarının doldurulması, çalışabilir karan verilmesi halinde hangi alanda görev yapacağının veya hangi alanlarda çalıştırılamayacağının belirtilmesi,

3)       Raporun sürekli veya süreli olduğunun belirtilerek süreli raporlarda rapor geçerlilik süresinin yer alması gerekmektedir.

         

 
Erzincan Adalet Sarayı Resmi Web Sitesi © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 21.08.2015 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.