Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2021 Yılı Tercüman Listesi
01.01.2021

5 Mart 2013 tarih ve 28578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca 2021 yılı için oluşturulan kesinleştirilmiş tercüman bilirkişi listesi aşağıda yayınlanmıştır.

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta