Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 Güncellenen Tercüman Listesi
11.04.2022

T.C.
ERZİNCAN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

5 Mart 2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Adalet Komisyonu Başkanlığımızca 2022 yılı için oluşturulan kesinleştirilmiş tercüman bilirkişi listesinin 6. sırasında kayıtla Sefer AKKUŞ, tercüman bilirkişi listesinden çıkarılmayı talep etmiş olup, talebi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca uygun görülerek adı geçen Başkanlığımızın 05.04.2022 tarihli ve 2022/126 sayılı kararı ile listeden çıkarılmıştır.

Güncellenen 2022 yılı tercüman listesi ektedir.

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta