Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Sonuçları Hakkında Duyuru
01.04.2022

T.C.

ADALET BAKANLIĞI
ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

               

 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK)

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (BAYAN)

SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KÂTİBİ

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

 

ADAYLARI İÇİN YAPILACAK OLAN

BOY ve KİLO ÖLÇÜMÜ İLE UYGULAMA SINAVI TARİHLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2022 tarihli ve E-18514707-902.01-1700/295297 sayılı ve “5.455 Sözleşmeli Personel İçin Personel Alımı” konulu yazıları ile Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere başvuru sonuçlarına ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yayın tarihi sonrası sıralamayı etkileyecek ve değiştirecek başvuru olduğunun tespiti halinde güncel liste tekrar yayınlanacaktır.

Boy ve kilo ölçüm sonuçları ile uygulama sınavına katılacak adayların sorgu ekranı aşağıda belirtilmiş olup, sınava katılacak adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatte kimlik belgeleri ile birlikte Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Boy ve kilo ölçümü ile uygulama sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı ve belirlenen tarihte hazır olmayan adayların katılmamış sayılacakları,

Boy ve kilo şartını taşıyıp sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Şoför ve Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni unvanlarına başvuru yapan adayların sözlü sınava girecekleri tarihleri gösterir liste 15 Nisan 2022 Cuma günü Erzincan Adliyesi internet sitesinde yayınlanacağı,

Mazeretleri kabul edilen adaylar için ayrıca adliyemiz internet  sitesinden duyuru yapılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

 

NOT: Sınav tarihinde COVID-19 rahatsızlığı veya temaslı olmaları nedeni ile katılamayacak olan adayların, durumlarını bildirir mazeret dilekçelerini ispatlayıcı belge ile birlikte komisyonumuza sunmaları gerekmektedir. (Dilekçe ve belgelerin ne şekilde sunulacağı ile ilgili olarak, komisyonumuzla iletişime geçilerek bilgi alınmalıdır.)

 

 

- Sözleşmeli İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK) Başvuru sonucu için tıklayınız...

- Sözleşmeli İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (BAYAN) Başvuru sonucu için tıklayınız...

- Sözleşmeli ŞOFÖR  Başvuru sonucu için tıklayınız...

- Sözleşmeli CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ Başvuru sonucu için tıklayınız...

 

 

 

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta