Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Sonuçları Hakkında Duyuru
01.06.2023

T.C.
ERZİNCAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

               
 


SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ERKEK,
SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU KADIN, 
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ)

 

ADAYLARI İÇİN YAPILACAK OLAN 
BOY ve KİLO ÖLÇÜMÜ İLE UYGULAMA SINAVI TARİHLERİNE İLİŞKİN 
DUYURU


 
    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarihli ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alımı” konulu yazıları ile Erzincan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek sözleşmeli personellerin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu İçin: 05 Haziran 2023 - 06 Haziran 2023

Sözleşmeli Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) İçin : 09  Haziran 2023 (Cuma) 

Mazeret Nedeniyle Boy ve Kilo Ölçümüne Katılamayanlar İçin: 8 Haziran 2023 (Perşembe)

Mazeret Nedeniyle Klavye Uygulama Sınavına Katılamayanlar İçin: 13 Haziran 2023 (Salı) - 09.00

Uygulama Sınavının Yapılacağı Yer (Büro Personeli): Erzincan Adliyesi

Boy Kilo Ölçümünün Yapılacağı Yer (İnfaz ve Koruma Memurluğu): Erzincan Adliyesi

 

BOY ve KİLO ÖLÇÜMÜ ile UYGULAMA SINAVLARINA GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

    -Boy ve kilo ölçüm sonuçları ile uygulama sınavına katılmaya hak kazanan/ kazanamayan adayların sorgu ekranı aşağıda belirtilmiş olup, sınava katılacak adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatte Erzincan Adliyesinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar T.C. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
    -Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) uygulama sınavları için adayların belirtmiş olduğu klavyeler Adalet Komisyonu Başkanlığımızca hazır edilecek olup, adaylar kendi klavyeleri ile uygulama sınavına katılamayacaklardır.
    -Boy ve kilo ölçümü ile uygulama sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı ve belirlenen tarihte hazır olmayan adaylar katılmamış sayılacaklardır.     
    -Yayın tarihi sonrası sıralamayı etkileyecek ve değiştirecek başvuru olduğunun tespiti halinde güncel liste tekrar yayınlanacaktır.
    -Boy kilo ölçümü ile uygulama sınavı sürecinde geçerli bir nedeni bulunan adayların sınavlara katılamayacakları durumlarını bildirir mazeret dilekçelerini ispatlayıcı belge ile birlikte Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları gerekmektedir. (Dilekçe ve belgelerin ilgililerin bulundukları il Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.)
    -Mazeret dilekçelerini Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunan adaylardan;
 05.06.2023-06.06.2023 tarihlerinde boy ve kilo ölçümüne katılamayacak olan adayların. 05.06.2023 tarihinde gelemeyen adayın 06.06.2023 tarihinde boy kilo ölçümüne katılabileceği, 05.06.2023-06.06.2023 tarihlerinde boy kilo ölçümüne katılamayıp mazeretini Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bildiren adaylarrı 08.06.2023 tarihinde mazeretli olarak boy kilo ölçümüne, Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) uygulama sınavına katılamayacağı mazeretini Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bildiren adayların uygulama sınavlarına 13 Haziran 2023 (Salı) günü katılabileceklerdir.
    -Boy ve kilo ölçümü ile uygulama sınavına girmeye hak kazanan/kazanamayan adaylar için ayrıca bir bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.
    -Boy ve kilo şartını taşıyan İnfaz ve Koruma Memurları, uygulama sınavı sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi) adayları ile Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Sağlık Memuru, Sözleşmeli Teknisyen (Bilgisayar), Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik) unvanlarına başvuru yapan adayların sözlü sınava girecekleri tarihleri gösterir listenin 15 Haziran 2023 (Perşembe) günü Erzincan Adliyesi internet sitesinde yayınlanacağı, 
    Hususları ilanen tebliğ olunur.

 

 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK)


SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN) 


SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİBİ)

 

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta