Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ceza ve İnfaz Kurumu Sözleşmeli Personel Sınav Sonuç İlanı
11.08.2022

T.C.
ERZİNCAN 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

    Erzincan Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru, Cezaevi Kâtibi, Hemşire, Şoför, Elektrik Teknisyeni unvanları için yapılan alıma ilişkin Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü sınav sonuçları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında adayların T.C. Kimlik numarası ile sorgu yapacağı şekilde açıklanmıştır.


ATANMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
 

1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

2) Sağlık Kurulu Raporu

a) İnfaz ve Koruma Memuru unvanında asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için;

- Adayların Sağlık kurulu raporu alabilmeleri için ikamet ettikleri İl Sağlık Müdürlüğüne Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yazı yazılacaktır.

- Adaylar ikamet ettikleri İl Sağlık Müdürlüğüne 15.08.2022 Pazartesi tarihinden itibaren müracaat edeceklerdir.

- İl Sağlık Müdürlüğünce adayın yazımız uyarınca tam teşekküllü Devlet Hastanesine sevki sağlanacaktır.

- Adayın muayenesinden sonra tam teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu sağlık kurumunca Adalet Komisyonu Başkanlığımıza gönderilecektir.

- Sağlık Kurulu Raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. ……….. Olur.” (kazanılan unvan tam olarak yazdırılmalı)  ibaresinin özellikle ilgili bölümde bulunması,

 - Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından Sağlık kurulu raporu haricinde tüm evrakların eksiksiz olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

b) Cezaevi Kâtibi, Hemşire, Şoför, Elektrik Teknisyeni unvanlarında Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

- Sağlık Kurulu Raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporudur. ……….. Olur.” (kazanılan unvan tam olarak yazdırılmalı)  ibaresinin özellikle ilgili bölümde bulunması,

- Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

3) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir) 

4) Mal Bildirimi Formu (tıklayınız

5) 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

6) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (tıklayınız)

7) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporununda eklenmesi gerekmektedir.) 

8) Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (tıklayınız)

9) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu) 

10) Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (1 adet) (tıklayınız)


Notlar    :
    Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili aday ile Adalet Komisyonu Başkanlığınca iletişime geçilecektir.

     Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 26.08.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeleri şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya acele posta servisi (APS) ile (en geç 26.08.2022 günü Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Adalet Komisyonu Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 26.08.2022 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Adaylar için ayrıca bir bildirim ve tebligat yapılmayacağı hususları ilanen duyurulur.11.08.2022

Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.
Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.
Sözleşmeli Cezaevi Kâtibi Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.
Sözleşmeli Hemşire Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.
Sözleşmeli Şoför Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.
Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Sınav Sonucu İçin Tıklayınız.

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta