Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Birliği ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması" projesi ile icra/iflas sistemimizde köklü sistem değişikliğine gidilmektedir. Proje çerçevesinde birden çok numaralı olarak faaliyetlerine devam eden icra daireleri kapatılarak tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik uygulamalar kapsamında; Erzincan İcra Dairesinde yaklaşık 26.684 dosya taranarak sisteme aktarılmıştır.

Erzincan İcra Dairesinin; vatandaşlarımıza daha iyi fiziki şartlarda hizmet verilebilmesi için bir takım tadilat/değişiklik çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Erzincan İcra Dairesi 50,77 M² arşiv, 177,77 M² personel çalışma alanı ve 21 M² avukat dosya inceleme olarak düzenlenmiş, banko sistemi oluşturularak hizmete sunulmuştur.

Erzincan İcra Müdürlüğünde hizmet sunumunda bulunan birimlere ait oluşturulan bankolardan vatandaşımızın etkin hizmet alması ve işlerini takip ederken rahat bir ortam sağlanması amacıyla bekleme alanı hazırlanmış ve vatandaşlarımızın yararlanmasına tahsis edilmiştir. Projenin hayata geçirilmesi ile icra çalışanlarının başında uzun süreli beklemelerin önüne geçilmiş, tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilerek fiziki evrak kullanımı asgariye indirilmiştir.

Erzincan İcra Dairesinde, danışma bürosu, esas ve aile bürosu, haciz bürosu, satış bürosu, mali işlemler bürosu, dosya arşiv bürosu olarak ana birim oluşturulmuştur. Bu birimlerde bulunan personel kendi alanında uzmanlaştığı için işin kalitesi ve etkinliği artmıştır. Böylece zaman ve maliyet kaybı önlenmiştir. Dosyaların UYAP üzerinden takip edilebilmesi iş ve işlemlerde büyük kolaylık sağlanmıştır. İcra başvurularının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden gerçekleştirilebilmesi, tarafların icra dairesine gelmeden sistem üzerinden dosyayı takip edebilmesi ve talepte bulunulabilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama ile mağduriyetlerin de önüne geçilmiş, şeffaflık sağlanmıştır.

Bu çalışmalar ile vatandaşa daha hızlı, güvenli, şeffaf, kaliteli ve adil hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi şu ana kadar olumlu sonuçlar vermiş olup, çok daha iyi neticeler alınması hedeflenmektedir.

 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BANKA HESAP NUMARALARI

VAKIFBANK ERZİNCAN  ŞUBESİ
 

 

 Emanet Kasa Hesabı IBAN No:  870001500158007290496454
 Harç ve Vergiler Hesabı IBAN No: 810001500158007299296887
 Cezaevi Harç Hesabı IBAN No: 810001500158007300573795

 

 ERZİNCAN  VERGİ DAİRESİ  4690057043                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta