İzinli olan Müstemir Yetkili Hâkimlerimize İlişkin Liste (18.07.2022)
  18.07.2022

   

  MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE

   

  SIRA

  NO

  GÖREV YERİ/UNVANIİZİN TÜRÜİZİN AYRILIŞ TARİHİİZİN SÜRESİMUHTEMEL
  GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
  1

    Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi 

  Mazeret İzni18.07.2022119.07.2022
  2  Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Mazeret İzni18.07.2022220.07.2022
  3  Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Mazeret İzni18.07.2022220.07.2022
  4  Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Mazeret İzni18.07.2022220.07.2022
  5  Kemah Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza              Hâkimliği HâkimiAtama18.07.2022--
  6  Erzincan HâkimiEvlilik İzni18.07.2022725.07.2022

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Adres

  Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

  Telefon

  (446) 214 19 40

  (446) 214 24 20

  E-Posta

  erzincancbsisaretadalet.gov.tr