İzinli olan Müstemir Yetkili Hâkimlerimize İlişkin Liste (25.07.2022)
  25.07.2022

  MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
  SIRA NOGÖREV YERİ/UNVANIİZİN TÜRÜİZİN AYRILIŞ TARİHİİZİN SÜRESİMUHTEMEL
  GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
  1Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi 1/2Rapor İzni25.07.2022227.07.2022
  3Tercan HâkimiYıllık İzin25.07.2022530.07.2022
  4Refahiye Asliye Ceza Mahkemesi, Refahiye Sulh Hukuk MahkemesiYıllık İzin25.07.2022126.08.2022
  5Kemaliye Asliye Ceza Mahkemesi, Kemaliye Sulh Hukuk Mahkemesi, Kemaliye Kadastro MahkemesiRapor İzni24.07.2022327.07.2022
  6Kemah HâkimiRapor İzni25.07.2022126.07.2022
  Adres

  Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

  Telefon

  (446) 214 19 40

  (446) 214 24 20

  E-Posta

  erzincancbsisaretadalet.gov.tr