İzinli olan Müstemir Yetkili Hâkimlerimize İlişkin Liste (31.05.2022)
  02.06.2022

  MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE

   

     SIRA NO  

     GÖREV YERİ / UNVANI    

     İZİN TÜRÜ    

  İZİN AYRILIŞ

  TARİHİ  

     İZİN SÜRESİ  

  MUHTEMEL GÖREVE

  BAŞLAMA TARİHİ    

  1

     Tercan Hakimi (Genel Yetkili Hakim)      

     Doğum İzni   

  31.05.2022112 20.09.2022
  2     
  3     
  4     
  5     
  6     
  Adres

  Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

  Telefon

  (446) 214 19 40

  (446) 214 24 20

  E-Posta

  erzincancbsisaretadalet.gov.tr