Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Lojman Başvuru İlanı
15.05.2023

T.C.

ERZİNCAN

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

İ       L       A       N

 

 

 

ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

LOJMAN KOMİSYONU

 

 

            Erzincan Kızılay Mahallesi Emek Caddesinde bulunan yeni Adliye Lojmanlarında oturmak isteyen personel için KKY’ nin 9.maddesi gereğince, (4) sayılı puanlama cetveli esas alınmak suretiyle puanlama sırasına göre Komisyonumuzca hak sahiplerine tahsis yapılacaktır.

            Bu nedenle,

            2023 yılına ait oluşturulacak lojman puanlama liste işlemine esas olmak üzere;

  1. Başvurular 15.05.2023 Pazartesi günü başlayıp 19.05.2023 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Belirtilen tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Başvuru sahiplerinin talebe ilişkin Lojman Tahsis Talep Formunu UYAP üzerinden doldurup göndermeleri ve fiziki başvuru formu veya dilekçe göndermemeleri gerekmektedir.
  3. İş bu ilanın Erzincan Adliyesi ve Erzincan İdare Mahkemesi Başkanlığı ilan panosunda ilan edilmesi,
  4. İlgililere ilanen tebliğ olunur. 15.05.2023

 

 

                       

                                                           

                                                                                                                                                                                                    Halil ODABAŞ

                                                                                                                                                                                           Adalet Komisyonu Başkanı

                                                                                  

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta