Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  LOJMAN BAŞVURU İLANI
  11.08.2023

   T.C.

  ERZİNCAN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

   

   

  İ       L       A       N

   

   

   

  ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  LOJMAN KOMİSYONU

   

   

              Erzincan Kızılay Mahallesi Emek Caddesinde bulunan yeni Adliye Lojmanlarındaki 4 dairenin boş olduğu ve bu boş dairelerde oturmak isteyen personel için Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği gereğince, puanlama cetveli esas alınmak suretiyle Komisyonumuzca sıralama yapılarak hak sahiplerine lojman tahsisi yapılacaktır.

              Bu nedenle,

              2023 yılına ait oluşturulacak lojman puanlama liste işlemine esas olmak üzere;

  1. Başvurular  10.08.2023 Perşembe günü başlayıp  17.08.2023 Perşembe  günü mesai bitiminde sona erecektir. Belirtilen tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Erzincan Adliyesi ve Erzincan İdare Mahkemesi Başkanlığında görevli personel başvurabilecektir.
  3. Başvuru sahiplerinin talebe ilişkin Lojman Tahsis Talep Formunu UYAP üzerinden doldurup göndermeleri ve fiziki başvuru formu veya dilekçe göndermemeleri gerekmektedir.
  4. İş bu ilanın Erzincan Adliyesi ve Erzincan İdare Mahkemesi Başkanlığı ilan panosunda ilan edilmesi,
  5. İlgililere ilanen tebliğ olunur. 10.08.2023

   

                         

             

   Halil ODABAŞ                                                 

                                                                                                 Adalet Komisyonu Başkanı                                      

  Adres

  Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

  Telefon

  (446) 214 19 40

  (446) 214 24 20 Faks

  E-Posta