Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği, İKM, Şoför, Teknisyen (Elektrik), Hemşire Adayları için Yapılacak Olan Uygulama Ve Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru
15.04.2022

T.C.
ERZİNCAN 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

               
Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği,
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru,
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför),
Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik)
Sözleşmeli Hemşire

 

ADAYLARI İÇİN YAPILACAK OLAN 
UYGULAMA ve SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 
 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli ilanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

Boy ve kilo ölçüm sonuçları ile sözlü sınavına katılacak adaylardan sözleşmeli infaz ve koruma memuru, hemşire, şoför, elektrik teknisyeni adaylarının sorgu ekranı aşağıda belirtilmiş olup, sözlü sınava katılacak adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatte kimlik belgeleri ile birlikte Erzincan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) adaylarının uygulama sınavı 18.04.2022 tarihinde, Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği adaylarının ise uygulama sınavı 09.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup adayların kimlik belgeleri ile birlikte Erzincan Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınav tarihinde Covid-19 rahatsızlığı veya temaslı olmaları nedeni ile ya da belirtilen mazeret dışında başkaca mazereti olan adayların da mazeretlerini belgelendirerek uygulama/sözlü sınav tarihinden önce Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları gerektiği ve Adalet Komisyonu Başkanlığımızca bu mazeretler konusunda bir değerlendirme yapılarak nasıl bir işlem tesis edileceğine ilişkin bildirimin adaylara ayrıca yapılacağı, (Dilekçe ve belgelerin bulundukları yer adliyesi aracılığıyla gönderilmesi)

İlan tarihinden sonra sıralamayı etkileyecek veya değiştirecek başvuru tespiti halinde güncel listenin tekrar yayınlanacağı,

Uygulama/sözlü sınava hak kazanan adaylar için belirlenen tarihlerde hazır olmayanların sınava katılmamış sayılacakları,

Uygulama/sözlü sınavına girmeye hak kazanamayan adaylar için ayrıca bir bildirim ve tebligat yapılmayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.


 

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği için tıklayınız...!
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (BAYAN) için tıklayınız...!
Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (BAY) için tıklayınız...!
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) için tıklayınız...!
Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik) için tıklayınız...!
Sözleşmeli Hemşire tıklayınız...!

 

 

 

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta