Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför, Aşçı), Sözleşmeli Teknisyen (Bilgisayar, Elektrik, Makine, Sıhhi Tesisat ve Elektronik) Adaylarının Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru
20.05.2021

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

               

Sözleşmeli Hemşire
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför),
Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı),
Sözleşmeli Teknisyen (Bilgisayar),
Sözleşmeli Teknisyen (Elektrik),
Sözleşmeli Teknisyen (Makine),
Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat),
Sözleşmeli Teknisyen (Elektronik)

 

ADAYLARI İÇİN YAPILACAK OLAN 
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

          Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarihli ve E-18514707-903.02-1310/20566 sayılı ve “5358 Sözleşmeli Personeli İstihdamı” konulu yazıları ile Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Erzincan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

          Boy ve kilo ölçüm sonuçları ile sözlü sınavına katılacak adayların sorgu ekranı aşağıda belirtilmiş olup, sözlü sınava katılacak adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatte kimlik belgeleri ve HES kodları ile birlikte Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları, ayrıca adayların başvuru evrak asıllarının tam ve eksiksiz bir şekilde getirilmeleri gerekmektedir.

          Sözlü sınava hak kazanan adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinde hazır olmayanların sınava katılmamış sayılacakları, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

 

NOT : Sınav tarihinde COVID-19 rahatsızlığı veya temaslı olmaları nedeni ile katılamayacak olan adayların, durumlarını bildirir mazeret dilekçelerini ispatlayıcı belge ile birlikte komisyonumuza sunmaları gerekmektedir. (Dilekçe ve belgelerin ne şekilde sunulacağı ile ilgili olarak, komisyonumuzla iletişime geçilerek bilgi alınmalıdır.)

 

 

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu