Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Pozisyonu İçin İstihdam İlanı
25.02.2021

     EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen İcra Müdürlükleri için 814 sözleşmeli icra katibi alımına ilişkin Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23.02.2021 tarihli ve 99849611-E.277/1459 sayılı yazısı, sınav ilanı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, sağlık beyan formu, klavye tercihi beyan formu, mal bildirim formu, E-Devlet başvuru kılavuzu ve sınav izni verilen komisyonları gösterir liste ilan ekindedir.

     Covid-19 salgınından dolayı alınan yeni tedbirler nedeniyle ön başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasına karar verilmiş olmasından dolayı adayların https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Posta yoluyla veya şahsen elden teslim etmek suretiyle Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve sisteme girilmeyecektir.

     İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                                                             Halil ODABAŞ
                                                                                                                                                                                    Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

 

İlan Duyurusu

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta