Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sınav Sonuç İlanı
14.09.2022

T.C.
ERZİNCAN 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İLAN
(Sözleşmeli İcra Kâtipliği)

 

    Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereği Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Erzincan Çayırlı Adliyesinde istihdam edilmek üzere yapılan Sözleşmeli İcra Kâtipliği  sözlü sınava ilişkin nihai sonuçlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında adayların T.C. Kimlik numarası ile sorgu yapılacak şekilde açıklanmıştır.

ATANMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

1- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi,

2- Diplomanın aslı/onaylı suretini ya da E-devletten alınacak karekodlu mezuniyet belgesi (sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belgeyi)

3- Bilgisayar sertifika aslı ve fotokopisi veya onaylı örneği, (Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

4- Adlî ve arşiv sicil kaydı, (E-devlet çıktısı kabul edilecek olup, evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde)

5- Nüfus kayıt örneği,

6- Sağlık beyanı, (TIKLAYINIZ)

7- Mal bildirim formu, (TIKLAYINIZ)

8- Eş durum beyanı, (TIKLAYINIZ)

9- Güvenlik soruşturması formu, (1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve ilanımızdaki form dışında başka bir form kullanılmaması gerekmektedir.) (TIKLAYINIZ)

10- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe, (TIKLAYINIZ)

11- Sözleşme beyanı, (TIKLAYINIZ)

12- Nüfus cüzdan fotokopisi,

13- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (Kılık, Kıyafet Yönetmeliğine uygun çekilmiş)

    Atamaya hak kazanan adayın ilan tarihi olan 14.09.2022 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yukarıda istenilen belgeleri Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza elden veya bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle 28.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

    Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi veya aranılan şartların taşınmadığının anlaşılması halinde istihdamın yapılmayacağı ve istihdam edildikten sonra aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayın ise sözleşmesinin feshedileceği.

    Adaylar için ayrıca bir bildirim ve tebligat yapılmayacağı hususları ilanen duyurulur. 14.09.2022

 

 

 

 

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu