Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Sınavı Nihai Sonucu
24.09.2021

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23.02.2021 tarihli Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereği Başkanlığımız tarafından yapılan Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sınavları nihai sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranından "T.C. Kimlik Numarası" ve "Adı Soyadı" ile yapılabilecektir.

Sınavı asıl olarak kazanan adayların;

1) Mal Bildirimi Formunu (eksiksiz olarak doldurulmuş halde)

2) Başka Bir Kurum ve Kuruluşa Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair dilekçeyi,

3) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

4) 2 Adet biyometrik fotoğrafı (kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 6 ay içerisinde çekilmiş)

5) Sağlık durumu beyan dilekçesi,

6) Eş Durumu Beyan Dilekçesi,

7) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi,

8) Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

9) Aile Nüfus kayıt örneği e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

10) Diplomanın aslı ya da onaylı suretini, öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneğini (talep edilenlerin sertifikalarının aslı veya onaylı örneği) (sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belgeyi) e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

11) Bilgisayar bölümünden mezun olmayan adaylar daktilo veya bilgisayar sertifikası, e-devlet üzerinden karekodlu alınabilir.

12) Bilgisayar bölümünden mezun olmayan adaylar daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir transkript (Aslı-Fotokopisiyle Beraber),

13) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

14) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

Hazırlayarak, 01.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 16. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca "kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz" hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

İstenilen belgelerin Erzincan Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Adalet Komisyonu Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir. 
Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

İlanen tebliğ olunur. 24.09.2021

Not: Evrak teslim sürecinde COVID-19 rahatsızlığı veya temaslı olmaları nedeni ile evrak teslimi yapamayacak adayların, durumlarını bildirir mazeret dilekçelerini ispatlayıcı belge ile birlikte Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları gerekmektedir. (Dilekçe ve belgelerin ne şekilde sunulacağı ile ilgili olarak, tereddüt yaşanması halinde Adalet Komisyonu Başkanlığımız kalemi ile iletişim bilgilerinden irtibata geçilebilir.) 

EKLERİ:

Başka Bir Kurum ve Kuruluşa Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına Dair Dilekçe Örneği 

Mal Bildirimi Formu Örneği

Eş Durumu Beyan Dilekçe Örneği

Sağlık Durumu Beyan Dilekçe Örneği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu