Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Kâtipliği Uygulamalı Sınav Sonuçları İle Sözlü Sınava İlişkin Duyuru
20.05.2021

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ ADAYLARI İÇİN
YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

          Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23.02.2021 tarihli ve 99849611-E.277/1459 sayılı ve “İcra Kâtipliği Sınavı” konulu yazıları ile Erzincan İcra Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

         Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacak adayların sorgu ekranı aşağıda belirtilmiş olup, sözlü sınava katılacak adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatte kimlik belgeleri ve HES kodları ile birlikte Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları, ayrıca adayların başvuru evrak asıllarının tam ve eksiksiz bir şekilde getirilmeleri gerekmektedir.

          Sözlü sınava hak kazanan adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinde hazır olmayanların sınava katılmamış sayılacakları, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

 

NOT : Sınav tarihinde COVID-19 rahatsızlığı veya temaslı olmaları nedeni ile katılamayacak olan adayların, durumlarını bildirir mazeret dilekçelerini ispatlayıcı belge ile birlikte komisyonumuza sunmaları gerekmektedir. (Dilekçe ve belgelerin ne şekilde sunulacağı ile ilgili olarak, komisyonumuzla iletişime geçilerek bilgi alınmalıdır.)

 

 

 

 

T.C. KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu