Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra ve Zabıt Katipliği uygulama sınavına Covid-19 nedeniyle katılamayacak adaylara ilişkin duyuru
21.04.2021

T.C.

ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ VE SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA

COVİD-19 NEDENİYLE KATILAMAYACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 

               Sınav merkezi olan Komisyon Başkanlığımız tarafından Erzincan Sözleşmeli İcra Katipliği ve Sözleşmeli Zabıt Katipliği için uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavların 26-27.04.2021 tarihlerinde yapılacağı Adliyemiz internet adresimizden 10.04.2021 tarihinde ilan edilmiştir.

             Belirtilen tarihlerdeki uygulama sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların Covid-19 testi pozitif veya karantinada olanların sınavlarının başka bir tarihte yapılabilmesi için Komisyonumuza mazeretlerini bildirir dilekçelerini ivedilikle elden veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Komisyon Başkanlığımıza iletmeleri ve mazeretleri Komisyonumuzca  kabul edilen adayların 06.05.2021 tarihi saat 10:00’da klavye sınavına katılmak üzere Erzincan Adliyesi’ne gelmeleri/müracaat etmeleri gerekmektedir.             

               İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 21.04.2021

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta