Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
6.459 Sözleşmeli Personel Sınav İlanı
02.03.2022

T.C.
ERZİNCAN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI   

     Ek listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen Adliyeler için sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, teknisyen, işaret dili tercümanı ve hizmetli olmak üzere toplamda 6.459 personel alımına ilişkin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihli ve E-32992892-4089/5811 sayılı yazısı, sınav ilanı ve sınav izni verilen komisyonları gösterir liste ilişiktedir.
     Başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasına karar verilmiş olmasından dolayı adayların https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir.
Posta yoluyla veya şahsen elden teslim etmek suretiyle Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve sisteme girilmeyecektir.
     İlanda yazılı olduğu gibi başvurular  1 Mart 2022  Salı günü başlayıp 17 Mart 2022 Perşembe günü  saat 23:59:59' da sona erecektir.

     İlanen Duyurulur.

 

İLAN ve EKLERİ

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta