Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Temizlik Personeli istihdamına ilişkin duyuru
15.07.2021

T.C.
ERZİNCAN
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

          Adalet Bakanlığı tarafından açılan Sözleşmeli Temizlik Personeli istihdamında kazanan adayların ekte yayınlanan "Güvenlik Soruşturma Formu" ve "Sürekli İsçi Tercih Formunu" bilgisayar ortamında doldurulup ıslak imzalı olarak; 26.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza teslim edilmesi hususu ilanen duyurulur.

 

Güvenlik Soruşturma Formu

Sürekli İşçi Tercih Formu

 

 

TC
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu