Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı Sınav İlânı
25.02.2021

     EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen Adliyeler için sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı olmak üzere toplamda 5.075 personel alımına ilişkin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli ve E-32992892-GYS 2020-2194/3879 sayılı yazısı, sınav ilanı ve sınav izni verilen komisyonları gösterir liste ilan ekindedir.

     Başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasına karar verilmiş olmasından dolayı adayların https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Posta yoluyla veya şahsen elden teslim etmek suretiyle Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve sisteme girilmeyecektir.

     İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                                                                     Halil ODABAŞ          

                                                                                                                                                                                            Adalet Komisyonu Başkanı

 

İlan Duyurusu

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta