Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Hizmetli ve Şoför Sınav Sonuç İlanı
01.09.2022

T.C.
ERZİNCAN 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İLAN
(Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Şoför, Hizmetli)


    Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca Erzincan Merkez ve Mülhakat Adliyelerde istihdam edilmek üzere yapılan Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Şoför ve Hizmetli unvanları için yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuçlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında adayların T.C. Kimlik numarası ile sorgu yapacağı şekilde açıklanmıştır.


ATANMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR
 

1-) 2020 yılı KPSS sonuç belgesi,

2-) Adlî ve arşiv sicil kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

3-) Sağlık durumu beyan dilekçesi (TIKLAYINIZ)

4-) Eş durumu beyan dilekçesi (TIKLAYINIZ)

5-) Mal bildirimi formu (TIKLAYINIZ)

6-) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe (TIKLAYINIZ)

7-) Diplomanın aslı ya da onaylı suretini, öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneğini (talep edilenlerin sertifikalarının aslı veya onaylı örneği) (sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belgeyi)

8-) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (Kılık, Kıyafet Yönetmeliğine uygun çekilmiş)

9-) Bilgisayar bölümünden mezun olmayan adaylar daktilo veya bilgisayar sertifikası (Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği )

10-) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)

Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir.)

11-) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

12-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (TIKLAYINIZ)

14-Tercih formu (TIKLAYINIZ) (Sadece Zabıt Kâtibi unvanı)

15-Ehliyet fotokopisi (Belge ibrazında aslı gösterilecek ve onaylı örneği) Şoför unvanından girecek adayların ehliyetlerinde (Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı,  1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.)

16-Feragat edecek adayların, diğer adayların atama işlemlerinin aksamaması adına muhakkak feragat dilekçelerini Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ibraz etmeleri. (TIKLAYINIZ)

    Atamaya hak kazanan adayların ilan tarihi olan 01.09.2022 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yukarıda istenilen belgeleri Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza elden veya bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle 16.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.


    Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili aday ile Adalet Komisyonu Başkanlığınca iletişime geçilecektir.

    Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

    Adaylar için ayrıca bir bildirim ve tebligat yapılmayacağı hususları ilanen duyurulur.01.09.2022

 

Sözleşmeli Zabıt Katibipliği Unvanı için TIKLAYINIZ...

Sözleşmeli Şoför Unvanı için TIKLAYINIZ...

Sözleşmeli Hizmetli Unvanı için TIKLAYINIZ...

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta