Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Şoför Sınavına İlişkin Duyuru
01.06.2023


T.C.
ERZİNCAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ - SÖZLEŞMELİ  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ -  SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılacak Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi,  Sözleşmeli Şoför sınavları için yapılan müracaatlar sonucunda başvuruları kabul/ret edilen adaylara ilişkin sonuç linklerde belirtilmiştir.

UYGULAMALI SINAV TARİHLERİ: 

  • Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi için: 05 Haziran 2023 (Pazartesi)- 09.00
  • Sözleşmeli Şoför İçin : 07  Haziran 2023 (Çarşamba) - 14.00
  • Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği İçin: 09 Haziran 2023 (Cuma) - 09:00

Mazereti bulunup da 05.06.2023-06.06.2023 tarihlerinde boy ve kilo ölçümüne katılamayacak olan adayların mazeretlerini Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bildirmesi halinde; 05.06.2023 tarihinde gelemeyen adayın 06.06.2023 tarihinde boy kilo ölçümüne katılabileceği, 05.06.2023-06.06.2023 tarihlerinde boy kilo ölçümüne katılamayıp mazeretini Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bildiren adaylar 08.06.2023 tarihinde mazeretli olarak boy kilo ölçümüne katılabileceklerdir.

Mazeret Nedeniyle Klavye Uygulama Sınavına Katılamayanlar İçin: 13 Haziran 2023 (Salı) - 09.00

Uygulama Sınavın Yapılacağı Yer (Zabıt Katipliği  İçin): ERZİNCAN ADLİYESİ

Boy Kilo Ölçümünün Yapılacağı Yer (Koruma ve Güvenlik Görevlisi): ERZİNCAN ADLİYESİ


UYGULAMA SINAVLARINA GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

1-Adayların belirtilen tarihte sınav mahallinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları,

2-Klavye: Zabıt Kâtipliği  için adayların belirtmiş olduğu klavyeler Adalet Komisyonu Başkanlığımızca hazır edilecek olup, adayların kendi klavyeleri ile uygulama sınavına katılamayacakları,

3-Sınav izni verilen tüm Adalet Komisyonlarında Zabıt Kâtipliği, İcra Kâtipliği ve Cezaevi Katipliği uygulama sınavlarının aynı tarihlerde başlayacak olması nedeni ile Zabıt Kâtipliği, İcra Kâtipliği ve Cezaevi Katipliği için ayrı ayrı Adalet Komisyonlarına müracaat eden adayların, uygulama tarihinden önce mazeretlerini belgelendirerek Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları halinde bu adayların uygulama sınavlarının 13 Haziran 2023 (Salı) günü yapılacağı,

4-Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere başvuru sonuçlarına ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 Yayın tarihi sonrası sıralamayı etkileyecek ve değiştirecek başvuru olduğunun tespiti halinde güncel liste tekrar yayınlanacaktır.
 Boy ve kilo ölçüm sonuçları ile uygulama sınavına katılacak adayların sorgu ekranı aşağıda belirtilmiş olup, sınava katılacak adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatte kimlik belgeleri ile birlikte Erzincan Adliyesinde  hazır bulunmaları gerekmektedir.
 Boy ve kilo ölçümü ile uygulama sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı ve belirlenen tarihte hazır olmayan adayların katılmamış sayılacakları

5-Yukarıda belirtilen mazeret dışında başkaca mazereti olan adayların da mazeretlerini belgelendirerek uygulama tarihinden önce Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sunmaları gerektiği ve Adalet Komisyonu Başkanlığımızca bu mazeretler konusunda bir değerlendirme yapılarak nasıl bir işlem tesis edileceği ilgili bildirimin adaylara ayrıca yapılacağı, (Dilekçe ve belgelerin ilgililerin bulundukları il Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.) 

6-İlan tarihinden sonra sıralamayı etkileyecek veya değiştirecek başvuru tespiti halinde güncel liste tekrar yayınlanacağı,

7-Uygulama sınavına girmeye hak kazanan/ kazanamayan adaylar için ayrıca bir bildirim ve tebligat yapılmayacağı,

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli  Koruma ve Güvenlik Görevlisi,  Sözleşmeli Şoför ve Sözleşmeli  Hizmetli unvanları için sözlü sınava girecek adaylar ile sözlü sınav tarihlerini ve yerini belirtilen ilanın ayrıca 15.06.2023 tarihinde Erzincan Adliyesi internet sitesinden ilan edileceği, 
Hususları ilanen duyurulur. 01.06.2023

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ

SÖZLEŞMELİ  KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta