Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Tercümanlık Başvuruları Kabul Edilenlere İlişkin Duyuru
17.11.2023

T.C.
ERZİNCAN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

      05 Mart 2013 tarihli 28578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince 2024 yılı için Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde tercüman bilirkişi olarak müracaatta bulunup tercüman bilirkişiliğe kabul edilenlerin 01 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00'te “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. Madde hükmü gereğince Erzincan Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin ettirileceği, mazereti olup 01 Aralık 2023 Cuma günü yemin etmeye gelemeyen bilirkişiler için ayriyeten 08 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00'te Erzincan Adalet Komisyonu Başkanlığında yemin ettirileceği hususu; 

      İlanen tebliğ olunur.


Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta