Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mazeret Nedeni İle Uygulamalı Sınava Kabul Edilen ve Mazereti Red Edilen Adaylara İlişkin Duyuru
06.05.2021

T.C.
ERZİNCAN 
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI   

 

          Covid-19 salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve bu kararlar uyarınca yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bazı kısıtlama ve yasakların yürürlüğe gireceği bildirilmiş ve Adalet Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasına tekabül eden sınavların ertelendiği Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.

          Mazeret nedeniyle ertelemesi yapılan boy kilo ölçümü ve klavye uygulama sınavlarının 18.05.2021 Salı günü saat 10:30'da yapılmasına karar verilmiş olup ekli listede belirtilen mazeretleri kabul olan adayların belirtilen gün ve saatte Erzincan Adliyesinde HES Kodları ve Kimlik Belgeleri ile hazır bulunmalarının, ilanın tebliğ niteliğinde olması nedeniyle adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacağı, mazeret sınavı tarihine kadar aday listelerinde herhangi bir değişiklik olması halinde güncellenerek Erzincan Adliyesi internet sitesi ana sayfasında yeniden yayınlanacağının ilan duyurulur.
 

 

MAZERETİ REDDEDİLEN ADAYLARA AİT KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ
(5 Adet Karar)

 

 

MAZERETİ KABUL EDİLEN İNFAZ VE KORUMA MEMURU ADAYLARINA AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

MAZERETİ KABUL EDİLEN SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ ADAYLARINA AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

MAZERETİ KABUL EDİLEN SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ADAYLARINA AİT LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

 

Adres

Karaağaç Mah. Fevzipaşa Cad. No:62 ERZİNCAN

Telefon

(446) 214 19 40

(446) 214 24 20 Faks

E-Posta